Промоционални цени на жилища на Етаж 1, Етаж 2, Етаж 6


Местоположение: Ет. 1, Търг. център 2-ро ниво, Обект 25

Цена: 96 372 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 74 700 Евро

Площ: 107.08 кв.м.


Местоположение: Ет. 2, Вх. Б, Ап. 7

Цена: 40 500 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 38 700 Евро

Площ: 58.06 кв.м.


Местоположение: Ет. 2, Вх. Б, Ап. 5

Цена: 69 300 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 65 700 Евро

Площ: 101.83 кв.м.


Местоположение: Ет. 2, Вх. Б, Ап. 3

Цена: 29 106 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 27 000 Евро

Площ: 46.48 кв.м.


Местоположение: Ет. 6, Вх. Б, Ап. 50

Цена: 51 633 Евро

ПРОМО ЦЕНА: 50 130 Евро

Площ: 79.64 кв.м.