3D изображения на сградата

Комплекс Еделвайс, Бургас, изглед отпред
Комплек Еделвайс, Бургас, фронтално
Комплек Еделвайс, Бургас, отгоре отстрани
Комплек Еделвайс, Бургас, отгоре отпред
Комплек Еделвайс, Бургас, интериор
Комплек Еделвайс, Бургас, Търговски център
Комплек Еделвайс, Бургас, откъм Метро
Комплек Еделвайс, Бургас, нощем
Комплек Еделвайс, Бургас, отгоре
Комплек Еделвайс, Бургас, 3D
Комплек Еделвайс, Бургас, 3D
Комплек Еделвайс, Бургас, 3D

Снимки от строежа в ж.к. Изгрев, Бургас - май 2023

Комплек Еделвайс, Бургас, строеж
Комплек Еделвайс, Бургас, строеж
Комплек Еделвайс, Бургас, строеж

Видео от строежа в ж.к. Изгрев - май 2023

Снимки от дрон

Снимки от дрон на изгледите от етажите на "Еделвайс"