Планировка на Паркинг 2-ро ниво

Цени на паркоместа: от 9900 до 16830 Евро

Следващ етаж Паркинг 1-во ниво >>


Местоположение: Паркинг второ ниво

Предназначение: Паркоместа

Площ: 2530 кв.м.

Брой паркоместа: 81

Легенда на плана: