Планировка на Паркинг 1-во ниво

<< Предишен етаж Паркинг 2-ро ниво >> | Следващ етаж Партер >>


Местоположение: Паркинг първо ниво

Предназначение: Паркоместа и Автомивка

Площ: 3793 кв.м.

Брой паркоместа: 99

Легенда на плана: