Планировка на Етаж 7

<< Предишен етаж 6


Местоположение: Седми етаж

Предназначение: Жилищен

Площ: 1677 кв.м.

Брой апартаменти: 24

Легенда на плана: